อาหารสมดุล

อาหารสมดุล – การรับประทานอาหารอย่างถูกวิธี
อาหารสมดุล(Balance Diet) เป็นการบริโภคอาหารที่สัดส่วนของอาหารมีความสมดุลกับการใช้ประโยชน์ของร่างกาย โดยมีสรรพคุณทางยาจากสมุนไพรหลากหลายชนิดร่วมด้วย

คุณลักษณะของอาหารสมดุล (Balance Diet)
ดังนั้นการบริโภคอาหารสมดุล จึงหมายถึง การรับประทานอาหารที่มีอาหารครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละคน

ก่อนที่เราจะเข้าไปดูรายละเอียดว่า คนเราแต่ละคนควรได้รับสารอาหารในสัดส่วนและปริมาณที่เหมาะสมเท่าไร ในแต่ละวัน อยากจะให้แน่ใจก่อนว่า เรายังจดจำและเข้าใจถึงความสำคัญของอาหารหลัก 5 หมู่ ได้

สุดยอดอาหาร
อาหารสมดุล สุดยอดอาหาร ภาพประกอบจาก อินเทอร์เน็ต

อาหารหลัก 5 หมู่
1. หมู่เนื้อสัตว์ ประกอบด้วย เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และถั่วเมล็ดแห้ง

2. หมู่ข้าว – แป้ง ประกอบด้วย กลุ่มธัญพืช แป้ง และน้ำตาล

3. หมู่ผัก ประกอบด้วย ผักต่างๆ รวมถึงผลไม้ที่ยังไม่สุก ยังไม่มีรสหวาน เช่น ผลแตงโมอ่อน เป็นต้น

4. หมู่ผลไม้

5. หมู่ไขมัน ประกอบด้วย น้ำมันหรือไขมันทั้งจากสัตว์และพืช

ความต้องการปริมาณอาหารของร่างกาย
ความต้องการอาหารของคนเราแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเพศ วัย ขนาดรูปร่าง และกิจกรรมที่แตกต่างกันของแต่ละคน

– กลุ่มเด็ก, ผู้หญิง (กลุ่มทำงานนั่งโต๊ะ), ผู้สูงอายุ ควรได้รับพลังงาน 1600 กิโลแคลอรี

– กลุ่มวัยรุ่นชาย – หญิง, ผู้ชายวัยทำงาน ควรได้รับพลังงาน 2000 กิโลแคลอรี

– กลุ่มผู้ใช้แรงงาน, เกษตรกร, นักกีฬา ควรได้รับพลังงาน 2400 กิโลแคลอรี

สัดส่วนปริมาณอาหารที่วัยผู้ใหญ่ควรบริโภคในแต่ละวัน
ตามข้อแนะนำในธงโภชนาการ ของกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2546

อาหารสัดส่วนปริมาณอาหารที่วัยผู้ใหญ่ควรบริโภคตามระดับพลังงานที่ต้องการ
หน่วยตวงวัดในครัวเรือน
ผู้ใช้แรงงานเบา (1600 กิโลแคลอรี)
ผู้ใช้แรงงานปานกลาง(2000 กิโลแคลอรี)
ผู้ใช้แรงงานหนัก (2400 กิโลแคลอรี)
หมายเหตุ: () หมายถึงสำหรับวัยผู้ใหญ่

อย่าลืมว่า สุขภาพที่แข็งแรง นอกจากการรับประทานอาหารที่ครบ 5 หมู่แล้ว อาหารที่เรารับประทานต้องเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และต้องมีสัดส่วนที่สมดุลต่อการใช้ประโยชน์ในร่างกายที่แตกต่างกันของแต่ละคนด้วยค่ะ นอกจากนี้ก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยเช่นกัน ที่มา: กองโภชนาการ กรมอนามัย 2546

Leave a Reply