อาหารสมดุล

อาหารสมดุล – การรับประทานอาหารอย่างถูกวิธี
อาหารสมดุล(Balance Diet) เป็นการบริโภคอาหารที่สัดส่วนของอาหารมีความสมดุลกับการใช้ประโยชน์ของร่างกาย โดยมีสรรพคุณทางยาจากสมุนไพรหลากหลายชนิดร่วมด้วย

คุณลักษณะของอาหารสมดุล (Balance Diet)
ดังนั้นการบริโภคอาหารสมดุล จึงหมายถึง การรับประทานอาหารที่มีอาหารครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละคน

ก่อนที่เราจะเข้าไปดูรายละเอียดว่า คนเราแต่ละคนควรได้รับสารอาหารในสัดส่วนและปริมาณที่เหมาะสมเท่าไร ในแต่ละวัน อยากจะให้แน่ใจก่อนว่า เรายังจดจำและเข้าใจถึงความสำคัญของอาหารหลัก 5 หมู่ ได้
Continue reading อาหารสมดุล