อาหารปรับสมดุล

การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย

          พระพุทธเจ้า ตรัสไว้ว่า ” อาหารเป็นหนึ่งในโลก ” อาหารที่สมดุล ก็จะได้สุขภาพดีที่หนึ่ง อาหารไม่สมดุล ก็จะได้สุขภาพเสียที่หนึ่ง

@@@ ตัวอย่างอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ @@@

          มีผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ท่านหนึ่งอยู่ภาคเหนือ มีอาการปัสสาวะเป็นเลือด ได้ไปจี้ที่
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง เสียค่ารักษาพยาบาล 5 หมื่นบาท เมื่อผ่านไประยะหนึ่งเลือดก็ ออกมาอีก ในขณะที่ผู้ป่วยกำลังเดินทางมาเข้าค่ายที่ผู้เขียนจัดผู้ป่วยได้ปรึกษามาทีมงาน สุขภาพ จึงได้แนะนำว่าเป็นภาวะร้อนเกิน ให้หาสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นรับประทาน ผู้ป่วยได้เฉาก๊วยซึ่งมีฤทธฺ์เย็นมารับประทาน ปรากฏว่า จากปัสสาวะเป็นเลือดสีน้ำล้างเนื้อก็ค่อย ๆ ใสขึ้น เรื่อย ๆ จนเป็นปกติ (เลือด หยุดไหล) ภายใน 4 ชั่วโมง จะเห็นได้ว่า การไปจี้ที่โรงพยาบาล เสียค่ารักษาพยาบาล 5 หมื่นบาท แต่การรู้อาหารร้อน-เย็นแล้วปรับสมดุลตัวเสียค่าใช้จ่าย ซื้อเฉาก๊วยแค่ 5 บาท
Continue reading อาหารปรับสมดุล