อาหารต้านไขมัน

14 วิธีกินอาหารต้านไขมันในเลือด(โคเลสเตอรอล)สูง
ท่านอาจารย์ รศ.วลัย อินทรัมย์พรรย์. ที่ปรึกษาด้านโภชนบำบัด. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. ตีพิมพ์แผ่นพับเรื่อง “อาหารป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูง” เพื่อส่งเสริมสุขภาพคนไทย เนื้อหาในเรื่องอ่านแล้วเข้าใจง่าย นำไปใช้ได้ทันที ผู้เขียนขอนำมาเล่าสู่กันฟังครับ

การลดโคเลสเตอรอลให้น้อยลง 1% หมายถึงความเสี่ยงโรคหัวใจลดลงประมาณ 2% นับเป็นการลงทุนที่น่าสนใจมากกว่า หรือไม่น้อยกว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทีเดียว

Continue reading อาหารต้านไขมัน