ระวังคาร์โบไฮเดรต

คอยระวังอาหารคาร์โบไฮเดรต
@@@ เลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ II : คอยระวังอาหารคาร์โบไฮเดรต @@@
ทำไมเราต้องระวังอาหารประเภทแป้ง เพราะในบรรดาสารอาหารหลักที่ให้พลังงาน (คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน) คาร์โบไฮเดรต จะมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดมากที่สุด

บทความนี้จะช่วยให้คุณเป็นคนที่ระวังอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต และฉลาดที่จะเลือกรับประทานอาหารประเภทนี้มากขึ้น
Continue reading ระวังคาร์โบไฮเดรต