ผักปลอดสารพิษที่พบสารเคมีพิษตกค้างมากที่สุด

ผักปลอดสารพิษที่พบสารเคมีพิษตกค้างมากที่สุด!
ตะลึง! “ผักปลอดสารพิษ” ร้อยละ 40 %ไม่ปลอดภัย พริกอันตรายสุด ถ้าท่านสนใจเรื่องอาหารปลอดสารพิษ! นี่คือผักที่ไม่พบสารพิษและที่พบสารพิษมากที่สุด

ตะลึง ! พบผักปลอดสารมีเคมีพิษที่ทั่วโลกห้ามใช้ สุ่มตรวจเจอกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ แนะอย่าไว้ใจโฆษณา เตือนพริกขี้หนู คะน้า กวางตุ้ง ถั่วฝักยาว อันตราย แพทย์ชี้สารเคมีเกษตรทำเด็กพิการแต่กำเนิด ด้านสำนักควบคุมยอมรับมีบริษัทยื่นขอขึ้นทะเบียนสารพิษ 3 ชนิด
Continue reading ผักปลอดสารพิษที่พบสารเคมีพิษตกค้างมากที่สุด