ทานอาหารเกลือต่ำ

การรับประทานอาหารที่มีเกลือต่ำ – เกลือโซเดียมและโปแตสเซียม
ประเทศไทยและอเมริกามีผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นจำนวนมาก หลายคนรับประทานเกลือมากเกินไป ยิ่งรับประทานเกลือมากก็มีโอกาสที่จะความดันโลหิตสูง เมื่อความดันสูงโอกาสที่จะเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดจะมีโอกาสมาก เราสามารถบดโอกาสเกิดโรคความดัน โดยการลดเกลือและเพิ่มโปแตสเซียม

@@@ ข้อเท็จจริงที่ควรจะทราบ @@@
– คนเราไม่ควรจะรับเกลือเกิน 2300 มก. (1 ช้อนชา) ต่อวัน
Continue reading ทานอาหารเกลือต่ำ