อาหารสารอาหาร

@@@ ความหมายของโภชนาการ อาหาร และสารอาหาร @@@
เรามีความรู้เรื่องความหมายของโภชนาการ อาหาร และสารอาหาร มาให้ท่านศึกษาดังต่อไปนี้
ความหมายของโภชนาการ อาหาร และสารอาหาร จาก สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 9

@@@ โภชนาการ โดย นายแพทย์วิชัย ตันไพจิตร @@@
การได้อาหารที่เพียงพอและถูกสัดส่วนเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์ เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงประเทศใดก็ตามที่ประชาชนที่กินดี ย่อมมีภาวะโภชนาการที่สมบูรณ์และได้เปรียบ มีขุมพลังในการพัฒนาประเทศ ถ้าหากประชาชนสนใจและเข้าใจในเรื่องโภชนาการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัวแล้ว จะเป็นกำลังสำคัญในการแก้และลดปัญหาทุพโภชนาการ ที่ประเทศไทยเราประสบอยู่
Continue reading อาหารสารอาหาร

อาหารโภชนาการ

@@@ อาหารและโภชนาการ @@@
อาหาร หมายถึง สารซึ่งอาจเป็นของแข็งหรือของเหลวที่รับประทานเข้าไปแล้วไม่เป็นพิษหรือโทษต่อร่างกาย แต่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

โภชนาการ หมายถึง วิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอาหารที่เข้าไปในร่างกาย การพัฒนาของร่างกายจากการได้รับสารอาหารรวมทั้งการปรุงแต่งอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการตามสภาพและวัย
Continue reading อาหารโภชนาการ